MEKOFER

HUMIC ORGANICS

Thành phần

Chất hữu cơ: 40%

Axit humic (axit humic): 3,2%

C/N: 12%

Độ ẩm: 30%

pHH2O: 5%

Thành phần

Công dụng

  • Cung cấp dinh dưỡng hữu cơ và Axit humic cho đất và cây trồng, giúp hệ vi sinh vật có ích trong đất phát triển mạnh.
  • Cải tạo cấu trúc đất, tăng độ tơi xốp, giữ ẩm, giữ chất dinh dưỡng và tăng độ phì nhiêu cho đất.
  • Ổn định pH trong đất.
  • Giúp cây khỏe, kháng sâu bệnh, chống stress cho cây, giúp cây chống chịu với điều kiện môi trường bất lợi như hạn hán, đất nhiễm phèn, mặn.
Công dụng
 HUMIC ORGANICS
Cách sử dụng

Cách sử dụng

* Cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày:

- Thời kỳ cây con: 1 - 2 kg/gốc/lần bón.

- Thời kỳ kinh doanh: 3 - 5 kg/gốc/lần bón.

   Bón định kỳ 2 - 3 tháng/lần.

* Cây công nghiệp ngắn ngày, cây dược liệu; cây lấy hạt; cây lấy củ: 100 - 200 kg/1.000 m2/lần bón, bón định kỳ 1 - 1,5 tháng/lần.

* Cây rau: Bón lót và bón thúc, 100 - 200 kg/1.000 m2/lần bón.

* Cây lúa: Bón lót và bón thúc, 25 - 50 kg/1.000 m2/lần bón.

* Cây cảnh: 300 - 500 g/chậu/lần bón, bón định kỳ 3 - 4 tuần/lần.

Đối với cây tiểu cảnh: 50 - 100 g/chậu/lần bón, bón định kỳ 3 - 4 tuần/lần.

Sản phẩm liên quan