MEKOFER

SÀI GÒN ME KONG NPK 6-2-2 (Dùng cho Cây Ăn Trái)

Thành phần

Hàm lượng Nts: 6%

Hàm lượng P2O5hh: 2%

Hàm lượng K2Ohh: 2%

Hàm lượng S: 0.05%

Hàm lượng Mg: 0.05%

Hàm lượng Fe: 300 ppm

Hàm lượng Cu: 300 ppm

Hàm lượng Zn: 300 ppm

Hàm lượng Mn: 150 ppm

Hàm lượng Mo: 50 ppm

Tỷ trọng: 1,1 

pHH2O: 5%

Thành phần

Công dụng

  • Bổ sung các hợp chất hữu cơ sinh học giúp cây giải độc và tăng cường sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi, tăng sức đề kháng với sâu bệnh hại.
  • Bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng trung và vi lượng dạng chelate, giúp cây hấp thu hiệu quả các chất dinh dưỡng.
  • Tăng khả năng quang hợp, tăng năng suất và chất lượng.
  • Giúp cây kéo đọt nhanh, bung đọt nhiều, mập đọt, lá to dày và bóng mượt.
  • Chống rụng trái non, hạn chế méo trái và trái bị lệch tâm;
  • Giúp rễ hấp thu mạnh chất dinh dưỡng.
Công dụng
SÀI GÒN ME KONG NPK 6-2-2 (Dùng cho Cây Ăn Trái)
Cách sử dụng

Cách sử dụng

  • Mới trồng: Pha 50 ml (2 nắp)/bình 16 lít. Phun hoặc tưới cho cây định kỳ 10-15 ngày/lần.
  • Tạo tán: Pha 75 ml (3 nắp)/ bình 16 lít. Phun khi đọt vừa nhú ra, sau đó phun định kỳ 14 – 21 ngày/lần.
  • Ra bông & nuôi trái 75 ml (3 nắp) cho bình 16 lít. Phun lúc 10 ngày trước khi ra hoa và phun định kỳ 10-15 ngày/lần từ sau khi hoa xả nhụy và đậu trái cho đến khi trái lớn tối đa.

Sản phẩm liên quan