MEKOFER

SÀI GÒN ME KONG NPK 9-6-3 + 9HC

Thành phần

Đạm tổng số (Nts): 9%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%

Chất hữu cơ: 9%

Độ ẩm: 10%

pHH2O: 5

Thành phần

Công dụng

Hỗ trợ ra hoa, hoa nở to, màu đẹp, cánh hoa dày.

Tăng khả năng đậu quả, nuôi quả lớn, đều cân đối.

Giúp lúa sinh trưởng mạnh, đẻ nhiều nhánh hữu hiệu, chắc hạt, tăng năng suất.

Cung cấp những dưỡng chất đầy đủ giúp cây trồng sinh trưởng mạnh, chồi lá khỏe, xanh bền.

Cung cấp chất hữu cơ giúp cải tạo đất, cải thiện và ổn định pH trong đất, tăng độ màu mỡ cho đất, giúp đất tơi xốp, rễ phát triển mạnh.

Công dụng
SÀI GÒN ME KONG NPK 9-6-3 + 9HC
Cách sử dụng

Cách sử dụng

Cây ăn trái: liều lượng 1 - 3 kg/gốc. Bón vào giai đoạn cây con, tạo cơi đọt, trổ bông, nuôi trái, trước và sau khi thu hoạch

Cây công nghiệp: liều lượng 125 - 200 kg/1.000 m2. Bón vào giai đoạn cây con (trộn vào đất trồng) và giai đoạn cây kinh doanh (bón định kỳ 1,5 - 2 tháng/lần)

Rau màu và hoa: liều lượng 15 - 25 kg/1.000 m2. Trộn đều vào đất trồng

Cây lúa: liều lượng 25-50 kg/1.000 m2

- Bón vào giai đoạn 10 - 12 ngày sau sạ

- Bón vào giai đoạn 18 - 20 ngày sau sạ

- Bón vào giai đoạn 38 - 40 ngày sau sạ