MEKOFER

SÀI GÒN ME KONG CHELATE 02

Thành phần

Hàm lượng Bo: 200ppm, 

Hàm lượng Fe: 1.500 ppm

Hàm lượng Mn: 100 ppm

Hàm lượng Zn: 50 ppm

Hàm lượng Cu: 50 ppm

Hàm lượng Co: 50 ppm

Hàm lượng Mo: 50 ppm

Tỷ trọng (keo sệt): 1,1

Độ ẩm (rắn): 1%

 
Thành phần

Công dụng

  • Tạo xốp đất và chỗng lèn mặt đất, giữ bền cấu trúc đất.
  • Làm tăng và ổn định pH đất.
  • Kích thích ra rễ, tăng sức đề kháng cho cây trồng.
  • Giúp cây tăng cường sức chống chịu với sâu bệnh hại và điều kiện tự nhiên bất lợi như hạn, mặn và giá rét.
Công dụng
SÀI GÒN ME KONG CHELATE 02
Cách sử dụng

Cách sử dụng

  • Cây ăn trái: pha 1 kg/200 lít nước tưới cho 15 - 20 gốc. Tưới 15 - 20 ngày/lần
  • Rau màu: pha 1 kg/200 lít nước tưới cho 400 - 500 m2. Tưới 7 - 10 ngày/lần

Sản phẩm liên quan