MEKOFER

SÀI GÒN ME KONG NPK 7-7-7 + 9HC

Thành phần

Đạm tổng số (N, ): 7%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%

Kali hữu hiệu (K,O): 7%

Chất hữu cơ: 9%

Độ ẩm: 10%

pHH2O: 5

Thành phần

Công dụng

- Cung cấp đầy đủ và cân đối các dưỡng chất giúp cây trồng sinh trưởng mạnh,

chối lá khỏe, xanh bến.

- Tăng khả năng ra hoa, hoa nở to, màu đẹp, cánh hoa dày.

- Hạn chế rụng trái non, nuôi trái lớn nhanh, đều và cản đối.

- Cung cấp chất hữu cơ giúp cải tạo đất, cải thiện pH đất và độ phì nhiều cho đất, làm đất tơi xốp giúp rễ phát triển mạnh.

Công dụng
SÀI GÒN ME KONG NPK 7-7-7 + 9HC
Cách sử dụng

Cách sử dụng

  1. CÂY ĂN TRÁI:  1-3 kg/gốc. Bón vào giai đoạn cây con, tạo cơi đọt, trước trổ bông, nuôi trải, trước và sau thu hoạch
  2. CÂY LÚA: 25-50 kg/1.000m², Bón vào giai đoạn 18-20 ngày sau sạ, và 30 - 40 ngày sau sạ
  3. RAU MÀU: 15-25 kg/1.000m², Bón lót và bón thúc định kỳ 15-20 ngày/lần
  4. CÂY CÔNG NGHIỆP: 125-200 kg/1.000m²,Bón vào giai đoạn cây con, định kỳ 1 -2 tháng/ lần và bón vào giai đoạn cây kinh doanh, định kì 2 - 3 tháng/ lần.

 

Sản phẩm liên quan